PERINNEKILLAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

YLEISTÄ

Toimintakertomuksessa tarkastellaan kiltamme 26. toimintavuotta. Vuoden 2019 merkittävimpiä tapahtumia olivat muistohetki Rajasuolla ja perinnepäivä Virolahden kirkolla.

Kilta on jatkanut ja jatkaa edelleen sotilaspoikaperinteen vaalimista ja kerää sekä taltio perinneaineistoa. Jäsenille on mahdollistettu monipuolisia tilaisuuksia ja retkiä aikaisempien vuosien tapaan.

Kiltamme on hyvin säilyttänyt asemansa Sotilaspoikien Perinneliiton suurimpana jäsenkiltana.                    

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Haminan Sotilaskodin yläsalissa 13.02.2019. Läsnä oli nimilistan mukaan 57 henkilöä. Killan puheenjohtaja Matti Haapanen avasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Ansiomitalien jako suoritettiin tämän jälkeen. Palkitut on lueteltu kohdassa huomionosoitukset.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti J. Virtanen ja sihteeriksi Pentti Snygg.

Kaikki kokouksen henkilövalinnat sekä toimintaa ja taloutta koskevat päätökset tehtiin yksimielisesti.

Kokouksen jälkeen perinteisen vuosikokousesitelmän sijasta katsoimme Sotilaskodin alasalissa DVD-filmin: ”Isänmaan nuoret puolustajat.”

VARSINAINEN TOIMINTA

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Muistokiven vuosipäivä 17.06.2019

Vuosipäivään osallistui n. 50 henkilöä. Eino Härkösen puhaltaman alkufanfaarin jälkeen kukkalaitteen muistokivelle laskivat Kauko Suurnäkki ja Ilkka Hankkila.   Puheenjohtaja Matti Haapanen piti puheen. Veteraanikuoro lauloi, johtajana Erkki Kapiainen. Muistokiven tilaisuuden jälkeen nautittiin kahvit kahvila Jaspiksessa.

Siellä  puheenjohtaja ojensi kiittävien sanojen kera Ilkka Hankkilalle kunniakirjan. Vuosikokous 13.02.2019 oli kutsunut hänet kunniajäseneksi.

(Tilaisuudesta on kertomus kotisivuilla ja saatavissa sihteeriltä)

Perinnepäivä 31.07.2019 Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 16.00. Rajasuon muistomerkillä Kunniapuheenjohtajamme johdolla. Kukkalaitteen laskivat Pekka Ivakko, Hannu Kiri ja Markku Tarvonen. Paikalla oli 12 henkilöä.

Klo. 17.00 Virolahden kirkolla kukkalaitteen sankarimuistomerkille laskivat Matti Haapanen, Hannu Luotola ja Kauko Suurnäkki. Virolahden kunnan ja Kappeliseurakunnan kukkalaitteen laskivat Sisko Ukkola-Paronen, Osmoa Havuaho ja Juha Parjanen. Arvo Harjusen haudalle kukkalaitteen laskivat Leo Uski ja Timo Yrjönen. Veteraanikuoro lauloi Erkki Kapiaisen johdolla ”Oi kallis Suomenmaa.” Pitäjäntuvan tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Matti Haapanen. Veteraanikuoro lauloi Kauko Toikan johdolla ja Erkki Kapiaisen säestämänä. Juhlapuheen piti Kymen läänin Maanpuolustusyhdistyksen puheenjohtaja Eero Mattila. Hannu Luotola korosti puheenvuorossaan perinnetyön jatkuvuutta kaikin osin.

Kiitoksena yhteistyöstä kiltamme standaari ojennettiin Osmo Havuaholle ja Jouko Rauhalalle. Perinnekiltamme jäsenille ojennettiin kaksi kultaista ja viisi hopeista ansiomitalia. Nimet ovat huomionosoitukset osassa. Tervehdyksen tilaisuuteen toivat: Sisko Ukkola-Paronen, Osmo Havuaho, Juha Parjanen, Jouko Rauhala ja Aune Mänttäri. Loppusanat esitti Esko Nevamaa. Paikalla oli n. 70 henkilöä. Pitäjäntuvan kahvituksen järjestivät Klamilan Martat.

Kirkkopyhä Iitin kirkossa 08.09.2019

Perinteistä kirkkopyhää vietettiin vastavuoroisesti tänä vuonna Iitin kirkossa (valm. 1693). Esko Nevamaa valmisteli ja toteutti oman osuutemme. Kunnianosoituksessa sankarihaudoilla kukkalaitteen laskivat: Mikko Pesälä, Matti Haapanen ja Rauno Jaakkola. Messussa saarnasi Ville Hiltunen, apunaan Pauli Similä. Messussa ja seurakuntatalolla esiintyivät Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoro ja oma Veteraanikuoromme Pekka Ainalin ja Erkki Kapiaisen johdolla. Kahvituksen jälkeen kuulimme esitelmän asekätkennästä. Väkeä oli messussa ja Seurakuntatalolla n. 80 henkilöä.

RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT

Kahden päivän matka Turun seudulle 25.-26.05.2019

Matkalla mukana olijat kokivat monipuolisen matkan laajan annin. Turussa Forum Marinum, merimuseo ja Suomen Joutsen. Askaisissa Marsalkka Mannerheimin syntymäkoti Louhisaaren kartano.  Vierailimme samaan jaksoon myös Lopella, Marskin majalla lounaalla. Hyvin valmistellun matkan järjestivät huolella ja osaavasti Harri Kytömäki ja Matti Paananen. Matkalle osallistui 18 henkilöä.

Kesäteatteriretki Mäntlahteen 27.07.2019

Teatterimatka Mäntlahteen oli pidetty tapahtuma, osallistujia 28. Matti Paananen sai matkan    järjestämisestä ansaitsemansa kiitokset. Näytelmän nimi oli ”Onnellisten ihmisten kylä.”

Kaakonkulman Lottaperinneyhdistyksen järjestämä tapahtuma 04.08.2019   

Terttu Ravin johdolla kokoonnuttiin eversti Armas Kempin muistomerkillä . Ravi valotti eversti Kempin uraa ja elämänvaiheita, niin sodan kuin rauhankin aikana. Veteraanikuoro esiintyi. Nautimme kahvit luonnon helmassa. Tilaisuudessa meitä oli mukana n. 30 henkeä.

Päivämatka Jalkaväkimuseoon Mikkeliin 03.09.2019

Esko Nevamaa oli järjestänyt  päivämatkan Jalkaväki- ja Päämajamuseoon. Isäntinämme toimivat: Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan pj. Juhani Manninen, museonjohtaja Markku Riittinen ja museovastaava Eero ”Kota” Jokinen. Saimme perehtyä kunnolla teemana olleeseen sotilaspoika-aiheiseen osastoon. Toisessa kohteessa Päämajamuseossa,  oppaanamme toimi Päivi Rantanen. Retkilounaan aterioimme Mikkelin Upseerikerholla.

JR 5 Muistohetki Haminan Veteraanikivelle 16.10.2019

Veteraanikiven muistohetkeen osallistui RUK:n, maanpuolustusjärjestöjen ja kiltamme jäseniä sekä Veteraanikuoro, n. 50 henkilöä. JR 5 lähdöstä YH:n kautta Talvisotaan oli kulunut 80-vuotta. Kukkalaitteen laskemisen jälkeen oli kahvitilaisuus sotilaskodissa.   

Retki Rajasuolle 23.12.2019

Perinteinen muistohetki pidettiin Rajasuon muistomerkillä. Mukana oli 14 henkilöä.

Menneisyys meissä 22.11.2019

Sotaveteraani ja minä- kirjaan pohjautuva tapahtuma Pappilansalmen koulussa. Kiltamme oli rahallisesti tukemassa kirjan painatusta. Tapahtumassa oli mukana 500 oppilasta. Kiltaa edustivat Risto Rahkonen ja Esko Nevamaa.

PERINNELIITON XXVII LIITTOKOKOUS KAJAANISSA 15.-16.08.2019

Kajaanin kokoukseen osallistui kiltamme virallisena edustajana puheenjohtaja Matti Haapanen. Matti Haapanen valittiin Perinneliiton hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi. Kausi päättyy 2022. Ansioistaan sotilaspoikaperinteen hyväksi puheenjohtaja Haapaselle ojennettiin Sotilaspoikien Perinneliiton pienoislippu n:o 76. Se on korkein Perinneliiton huomionosoituksista. Perinneliiton puheenjohtajana jatkaa Hannu Luotola. Varsinaisessa kokouksessa päätöksissä edettiin esityslistan mukaisesti, mm. Perinneliiton jäsenmaksu säilyy ennallaan. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on toimitettu killallemme.                          

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta:

 • Haminan Varuskunta
 • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
 • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry
 • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin
 • Rauhaturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus

EDUSTUKSET                            

 • 01. RUK kurssi253 päätöstilaisuus, Puheenjohtaja
 • 02 RUK Valatilaisuus, Puheenjohtaja
 • 03Talvisodan päätösjuhlatilaisuus Haminan Kulmakivessä, Veteraanikuoro ja jäseniämme.
 • 03 Karhulan ja Kotkan Sotaveteraanien tilaisuudessa, jäsenedustus.
 • 03 Karhulan Reserviupseerikerhon tilaisuus, Matti Haapanen.
 • 03. RUK kotiutustilaisuus, Puheenjohtaja
 • 04.Kansallinen Veteraanipäivä , Veteraanikuoro ja kiltamme jäseniä.
 • 05.Kaatuneitten muistopäivä , Hannu Kiri killan lipun kanssa
 • 06 RUK Kotiuttamistilaisuus, Puheenjohtaja
 • 07 Kymi-Karhula sotaveteraanien kesätilaisuus, Puheenjohtaja
 • 08 RUK Valatilaisuus Miehikkälässä, Esko Nevamaa
 • 08 RUK kursin päätöstilaisuus, Puheenjohtaja
 • 10. JR 5 Muistohetki Haminan veteraanikivellä. Puheenjohtaja, lippu
 • 12. Itsenäisyyspäivän RUK:n ja Haminan kaupungin yhteisessä iltajuhlassa M Haapanen (avec) ja H Kiri (avec)
 • 12. Lippu Marian kirkon muistomerkillä, Myllykylän sankarihaudalla ja Haminan sankarihaudalla. Karhulan/Kymin tilaisuuksissa Kymin kirkolla, Matti Haapanen
 • 12.Haminan sotilaskotiyhdistyksen 100-vuotisjuhla. Matti Haapanen.
 • 12 RUK:n johtajan vaihtamistilaisuus. Matti Haapanen.

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut järjestöpalstailmoituksin paikallisissa  lehdissä sekä sähköpostilla tapahtumista jäsenille. Yksi vuosijäsentiedote on lähetetty jäsenistölle postin välityksellä. Sotilaspoika lehdessä on ollut katsauksia toiminnastamme.  Kotisivut ovat käytössä toimien killan tiedotuskanavana.

Kotisivujen osoite: www.e-ksotilaspojat.net

HUOMIONOSOITUKSET        

                      Perinneliiton Pienoislippu 15.8.2019

                      Matti Haapanen

                      Vapaussodan Perinneliiton Sininen risti 30.07.2019

                      Risto Rahkonen  

                      Etelä-Kymenlaakson Perinnekillan kunniajäsenyys 13.02.2019

                      Ilkka Hankkila                   

                      Perinneliiton kultainen ansiomitali 31.07.2019

                      Olavi Pekurinen ja Jaakko Tilli              

                      Perinneliiton hopeinen ansiomitali 31.07.2019

                      Jorma Kuokka, Hannu Levänen, Irma Paananen, Veikko Peltola ja Pentti Snygg

                      Perinneliiton pronssinen ansiomitali 13.02.2019   Kalevi Heikkilä, Eino Härkönen, Mikael Pellas, Tuomo Pesari, Esko Pohju, Lauri Silander, Esa Urhovaara ja Matti Värri                

                      Killan standaari                

                      Osmo Havuaho ja Jouko Rauhala  31.07.2019

                      Haminan Sotilaskotiyhdistys ry 100 v  14.12.2019

                      Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.

                                           

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut Olavi Pekurisen johdolla  tuloksellista työtään. Toiminnalla on taloudellisen tuloksen ohella merkitystä myös killan julkisuuskuvalle. Samalla se on toiminut jäsenten kohtaamispaikkana.

HALLINTO

Killan hallitus

Killan hallitus vastaa perinnekillan toiminnasta apunaan nimetyt toimikunnat. Vuoden 2019 hallitus, varamiehet suluissa:

Puheenjohtaja                   Matti Haapanen               

Varapuheenjohtaja             Risto Rahkonen                 (Matti Värri)

Sihteeri                            Pentti Snygg                     (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri                     Leif Häggblom                   (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja                Harri Kytömäki                  (Unto Kallioniemi)

Jäsen                               Esko Nevamaa                   (Pentti Järviö)

Jäsen                               Matti Paananen                (Ossi Yrjönen)

Jäsen                               Pertti Pekkola                   (Tuomo Pesari)

Jäsen                               Lasse Mäkelä                     (Seppo Raanti)

Jäsen                               Terttu Ravi                       (Jarmo Linturi)

Jäsen                               Veikko Peltola                   (Tero Tilli)

                      Hallitus on kokoontunut neljä kertaa.

Toiminnantarkastajat

Hallintoa ja taloutta ovat kuluneena vuonna tarkastaneet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

TOIMIKUNNAT

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg. Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.                                  

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana. 

Lippu-upseeri                                                   

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri.

TALOUS       

Killan tilivuoden 2019 tulot ja menot toteutuivat odotetusti. Jäsenmaksuja Kilta  sai 7.770  euroa ja tukimaksuja 727 euroa. Markkinatoiminnan nettotuotto oli 1.035 euroa.  Kirjan myynnistä tuli lisäksi tuloja 440 euroa. Sotilaspoikien Perinneliitolle Kilta tilitti jäsenmaksuja 4.782 euroa. Killan nettotuloiksi jäi kaikkiaan 5.190 euroa, joista maksettiin  vuoden 2019 toimintamenot 5.512 euroa. Tilikauden alijäämäksi jäi 322 euroa

Jäsenmaksujen lisäksi tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot ovat Killan toiminnan säilyttämisessä  nykylaajuudessa  erittäin merkittäviä.  

JÄSENISTÖ   

Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

                                Backström Ragnar, Kotkasta

                                Ehrnrooth Jan, Helsingistä

                                Hellstén Juhani, Kotkasta

                                Hämäläinen Pauli, Kotkasta

                                Jalonen Esko, Kotkasta

                                Laurila Kalervo, Kotkasta

                                Mansikka Esko, Haminasta

                                Parikka Sakari, Kotkasta

                                Taka Hemmo, Kotkasta

                                Talsi Pekka, Virolahti

                                Virtanen Oiva, Haminasta

                                Vuorela Seppo, Miehikkälästä                                                

Jäsenistöämme numeroina

Jäsenmäärämme on jo usean vuoden ajan ollut neljänsadan henkilön tuntumassa. Olemme jäsenmäärältään Suomen suurin kilta.  Yhteisöjäseniä ei killallamme ole. Tarkastelukauden alussa meitä oli 416 ja päättyessä 410. Tästä määrästä on sotilaspoikia 81, pikkulottia 5, kannattajajäseniä 303 ja perhejäseniä 21 henkilöä. Sotilaspojiksi määriteltyjen keski-ikä on 89,7 vuotta. Viimeiseen iltahuutoon kutsuttiin joukostamme vuonna 2019 edellä mainitut 12 jäsentämme. Eronneita 6. Uusia jäseniä liittyi 11.

Postinumeroiden perusteella tutkittuna ovat jäsenmäärältään suurimmat kunnat Hamina 177 ja Kotka 116 jäsentä. Harvinaisuutena mainittakoon joukkoomme kuuluvan kolme Ahvenanmaalla asuvaa. Ulkomailla pysyvästi asuvia on kaksi.  Varsinaisista jäsenistä on naisia 29.

LOPUKSI      

Vuosi 2019 on ollut vilkkaan ja perinteisen toiminnan vuosi. Killan talous on hyvässä tilassa. Markkinatoimikunta on tarmokkaasti ja tuloksellisesti jatkanut toimintaansa. Yhteisretkien osanottajamäärät ovat tyydyttävät. Kilta kaipaa jäsenistöönsä uusia aktiivisia ja perinnetyötä arvostavia nuoria henkilöitä.

Haminassa 26.2.2020        

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Haapanen
Koskenniskantie 1, 48400 Kotka
0500 655 913
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Pentti Snygg
Vapakuja 3 B, 49490 Neuvoton
040 556 6961
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.