Toimintakertomus vuodelta 2021

 

YLEISTÄ        

Vuoden 2021 merkittävimpiä tapahtumia olivat perinnepäivän 31. 7. tilaisuudet Rajasuolla ja Virolahdella sekä muistotilaisuus Veteraanikivellä 16.10. Covid-19 pandemia on huomattavasti rajoittanut toimintasuunnitelmamme toteuttamista.   

                   

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Wanhassa Veteraanissa 29. 6. 2021 Coronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen seurauksena. Läsnä oli nimilistan mukaan 17 henkilöä. Puheenjohtaja Matti Haapanen avasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki 20 jäsenen poismenon muistoksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekurinen  ja sihteeriksi Pentti Snygg.

 

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Suojeluskunta- ja sotilaspoikien muistokiven vuosipäivä 17.06.2021

Muistopäivää vietettiin yksinkertaisin menoin. Kukkalaitteen laskivat puheenjohtaja Matti Haapanen ja varapuheenjohtaja Risto Rahkonen, minkä jälkeen puheenjohtaja esitti tervehdyksen. Tilaisuuteen osallistui 20 kiltalaista.

Perinnepäivä 31. 07.2021 Rajasuolla ja Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 15.00 Rajasuon muistomerkillä. Muistokiven paljastamisen 30 vuotisjuhlan merkiksi tilaisuuteen oli kutsuttu muistokiven hankkineen Kymen Jääkäripataljoonan Killan edustus. Kiltojen puheenjohtajat Matti Haapanen ja Markku Seppä laskivat yhdessä kukkalaitteen muistomerkille. Puheen piti Markku Seppä. Tilaisuuden juhlavuutta korostivat Eino Härkösen soitto, Veteraanikuoron esitykset ja Rovasti Matti Virmakosken päätöspuhe. Rajasuolla oli lähes 40 henkilöä.

Perinnepäivä jatkui Virolahden kirkolla klo 17.00 . Perinnekiltamme kukkalaitteen sankarihautojen muistopatsaalle laskivat Matti Haapanen ja Markku Seppä, Virolahden kunnan ja kappeliseurakunnan kukkalaitteen laskivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen ja kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli.  Kukkalaitteen Arvo Harjusen haudalle laskivat  Harri Kytömäki ja  Tuomo Pesari. Puheenjohtaja Matti Haapanen puhui. Tilaisuudessa esiintyivät Veteraanikuoro ja Eino Härkönen trumpetillaan. Juhlapuheen piti liittomme puheenjohtaja Hannu Luotola aiheenaan sotiemme veteraanisukupolven muutosvaiheessa oleva perinnetoiminta.  Tilaisuus päättyi kahvitukseen. Tilaisuuteen osallistui  40 henkilöä. Perinnepäivän tilaisuuksista on kertomus Sotilaspoika-lehdessä ja kotisivuilla.

Muistotilaisuus Haminan Veteraanikivellä 16.10.2021

Perinnekiltamme oli kutsunut alueen maanpuolustusjärjestöt yhteiseen muistohetkeen Veteraanikivelle. Lippuvartion muodosti Haminan Reserviupseerikerho. Havuseppeleen laskivat kiltamme kunniapuheenjohtaja Kauko Suurnäkki, RUK:n johtaja eversti Vesa Helminen ja Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja eversti Vesa Kangasmäki, joka puhui JR 5:n perustamisesta ja sotatoimista. Muistohetken jälkeen siirryttiin Wanhan veteraanin tiloihin, jossa vietettiin lämminhenkinen yhteinen kahvihetki eversti ja rouva Vesa Helmisen johdolla. Tilaisuudesta on artikkeli Sotilaspoika-lehdessä.

Retki Hannu Kirin suksimuseoon 9.9.2021

Hannu Kiri kertoi museon rakentamisesta ja ystäviltään sekä yrityksiltä saamastaan tuesta. Museolla on 260 suksiparia. Retkeläisille tarjottiin pannukahvit ja grillimakkarat. Kirimajalla kokoontui 29 kiltalaista. Sotilaspoika-lehdessä on artikkeli retkestä.

Rajasuon muistohetki 23.12.2021

Muistokiven juhlavuotena Rajasuolle kokoontui 11 kiltalaista. Kukkalaitteen  ja kynttilän laskivat Matti Haapanen ja kiltaveljemme Kymi-Karhula Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Hannu Valjus.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Sotilaspoikien perinneliiton liittokokous pidettiin Nokialla 19. - 20 .8. Liitolle valittiin uusi puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2021-2024 Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Juhani Manninen. Kiltaamme edusti puheenjohtaja Matti Haapanen, joka on liittohallituksen jäsen.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta

  • Haminan Varuskunta
  • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
  • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry
  • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin
  • Kumppanuustalo Hilma
  • Wanha Veteraani, rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus

 

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut jäsenistölle järjestöpalstailmoituksin lehdissä sekä sähköpostilla. Sotilaspoika/Soldatgossen-lehdessä on ollut artikkeleja toiminnastamme.  Kotisivuja käytetään tiedotuskanavana. Kotisivut ovat osoitteessa: www.e-ksotilaspojat.net

 

HUOMIONOSOITUKSET

Perinnepäivänä 31.07.2021 myönnettiin:

Sotilaspoikien Perinneliiton kultainen ansiomitali

Järviö Pentti  ja Rautamaa Erkki

Sotilaspoikien Perinneliiton hopeinen ansiomitali

Joenpolvi Arvo, Ravi Terttu, Esko K Lahti, Valgamaa Lauri ja Tarvonen Markku

Sotilaspoikien Perinneliiton pronssinen ansiomitali

Haapanen Juha

Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.  

                                        

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut tuloksellista työtään kiitettävästi. Toiminnalla on merkitystä killan julkisuuskuvalle taloudellisen tuloksen ohella.   

                                                                                  

HALLINTO    

Killan hallitus

Toimintavuoden aikana ovat hallitukseen kuuluneet (henkilökohtaiset varamiehet suluissa):

Puheenjohtaja                    Matti Haapanen            

Varapuheenjohtaja               Risto Rahkonen                 (Matti Värri)

Sihteeri                                    Pentti Snygg                      (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri                          Leif Häggblom                    (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja                      Harri Kytömäki                   (Unto Kallioniemi)

Jäsen                                        Esko Nevamaa                    (Pentti Järviö)

Jäsen                                        Matti Paananen                 (Ossi Yrjönen)

Jäsen                                        Tuomo Pesari                     (Pertti Pekkola)                

Jäsen                                        Lasse Mäkelä                      (Seppo Raanti)

Jäsen                                        Terttu Ravi                         (Jarmo Linturi)

Jäsen                                        Tero Tilli                             (Jaakko Lappi)

Hallitus on kokoontunut vuonna 2021 seitsemän kertaa.

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

 

TOIMIKUNNAT 

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg.

Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa.

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana.

Lippu-upseeri

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri ja varamiehenä Olli Hokkanen.

 

TALOUS          

Kilta sai  tilivuonna 2021 jäsenmaksuja,  tukimaksuja ja hankintalahjoituksia. Tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot ovat Killan talouden ja nykymuotoisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä ja merkittäviä. 

 

JÄSENISTÖ   

Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

 Näppi Pentti, Hamina                             Päivänne Olli, Kotka

 Hietala Harry, Virolahti                           Aitolahti Jaakko, Hamina

 Rehunen Teuvo, Kotka                          Klami Ilmari, Lappeenranta

 Bäckman Sven, Kotka                            Heikkilä Kalevi, Hamina

 Sarkeala Heikki, Kotka                           Lautamies Mauno, Virolahti

 Suuronen Martti, Hamina                      Pylvänäinen Seppo, Hamina

 Raininsalo Frans, Hamina                       Vilola Esko, Kotka

 Näppi Kyllikki, Hamina                            Suomalainen Martti, Miehikkälä

 Forsström Erkki, Kotka                          Toikka Kauko, Hamina

 Heikkilä Raija, Virolahti                           Mattila Risto, Hamina

Toimintavuoden 2021 alussa meitä oli 406 ja päättyessä 388. Tästä määrästä on varsinaisia sotilaspoikia 66  (syntymävuoteen perustuva luku). Vuoden aikana poistui joukostamme 31  jäsentä, joista kuolleina 20 ja eronneina 11. Uusia jäseniä liittyi 13. Jäseniä vuoden 2021 lopussa on 388 + 2 (ulkomailla olevat ).

Kunniajäsenet:

Kalervo Hauhio 2001, Viljo Harjunen kunniapj 2007-2008, Tapio Raikkola 2008-, Leif Häggblom 2015-, Kauko Suurnäkki kunniapj 2017-, Ilkka Hankkila 2019-.

 

LOPUKSI      

Mennyt vuosi on ollut poikkeuksellinen kokoontumisrajoituksineen. Yhteisten tilaisuuksien peruuntuminen on valitettavasti vähentänyt keskinäistä kanssakäymistä. Järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut kuitenkin hyvä osanotto.

Killan talous on hyvä.

 

Haminassa 04.02.2022  

Hallitus        

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Paananen
Lepikönkatu 1 as 8, 49400 Hamina
040 537 0098
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Pentti Snygg
Vapakuja 3 B, 49490 Neuvoton
040 556 6961
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.