TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

 

YLEISTÄ

Vuoden 2022 merkittävimpiä tapahtumia olivat perinnepäivän 31. 7. tilaisuudet Rajasuolla ja Virolahdella sekä retki Salpalinja-museolle Miehikkälään. Juhlakirjan jakotalkoot oli huomattava yhteisponnistus.

Covid-19 pandemia on vieläkin rajoittanut toimintasuunnitelmamme toteuttamista.

Matkoja ei ole voitu ennakoidusti järjestää.

 

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Kumppanuustalo Hilman punaisessa salissa 24.2.2022. Läsnä oli nimilistan mukaan 19 henkilöä. Puheenjohtaja Matti Haapanen avasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki 20 jäsenen poismenon muistoksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekurinen ja sihteeriksi Pentti Snygg.

Laadittu pöytäkirja on sihteerin hallussa.

 

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Perinneliiton juhlakirja 29.5.2022

Perinneliitto järjesti Mikkelissä 30-vuotishistoriakirjan julkaisutilaisuuden. Tilaisuudessa puhuivat Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen, Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riittinen ja kirjan kirjoittaja Matti K Hyvärinen. Tilaisuudessa jaettiin kiltakohtaiset kirjapakkaukset. Kiltamme jakoi jäsenistölleen talkoovoimin 360 kirjaa ja postitti 15 kirjaa. Juhlakirjojen jaosta on sihteeri Pentti Snygg laatinut erillisen muistion.

 

Suojeluskunta- ja sotilaspoikien muistokiven vuosipäivä 17.06.2022

Kukkalaitteen muistokivelle laskivat kunniapuheenjohtaja Kauko- Suurnäkki ja puheenjohtaja Matti Haapanen. Puheenjohtaja piti lyhyen puheen, jossa käsitteli muistomerkin toteutumisen merkitystä ja paljastusta 2006. Veteraanikuoro esiintyi Erkki Kapiaisen johdolla.

Muistokiveltä siirryttiin Kahvila Jaspikseen, jossa kuoro myös esiintyi. Tilaisuuteen osallistui jo lähes normaali määrä kiltalaisia, n. 50 henkilöä.

 

Perinnepäivä 31. 07.2021 Rajasuolla ja Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 10.00 Rajasuon muistomerkillä Tuomo Pesarin johdolla. Hän ja Kauko Suurnäkki laskivat kukkalaitteen muistomerkille. Tuomo Pesari piti puheen, joka koski paikalla kuolettavasti haavoittunutta Arvo Harjusta. Musiikista vastasivat Eino Härkönen (trumpetti) ja Veteraanikuoro. Rajasuolla oli 26 henkilöä, mm. RUK:n johtaja eversti Vesa Helminen ja komentaja Matti Linteri Upinniemestä.

Virolahden kirkon sankarihaudoille laskivat kukkalaitteen kunniapuheenjohtaja Kauko Suurnäkki ja puheenjohtaja Matti Haapanen. Virolahden kunnan ja kappeliseurakunnan

kukkalaitteen laskivat kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli ja valtuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen. Arvo Harjusen haudalle kukkalaitteen laskivat Harri Kytömäki ja Tuomo Pesari. Rovasti Jarmo Uotila piti koskettavan isänmaallisen puheen. Myös Veteraanikuoro esiintyi. Kunniavartiossa olivat Hannu Peltola ja Matti Värri. Suomen lippua kantoi Olli Hokkanen ja kiltalippua Teuvo Kemppinen. Lippuvartiossa olivat Pekka Ivakko ja Ari Korjula.

Perinnepäivä jatkui Pitäjäntuvalla

Puheenjohtaja Matti Haapanen lausui avaussanat ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Juhlapuheen piti komentaja Matti Linteri, joka käsitteli puheessaan merivoimiemme tilaa ja vaatimuksia.

Tervehdyksessään RUK:n johtaja Vesa Helminen kertoi Maasotakoulun valmiustoimista muuttuneessa, myös Suomea koskettavassa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan.

Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli kertoi Virolahden tapahtumista ja kunnan toimista muuttuneessa rajakauppatilanteessa.

Puheenjohtaja Matti Haapanen jakoi Sotilaspoikien Perinneliiton myöntämät ansiomitalit.

Veteraanikuoro lauloi ja puheenjohtaja päätti tilaisuuden.

Klamilan Martat järjestivät kahvituksen.

Tilaisuuteen osallistui 60 henkeä.

 

Teatteriretki Bastioniin 11.08.2022

Matti Paananen järjesti retken katsomaan teatteriesitystä ”Vaimoni on toista maata”. Tilaisuuteen osallistui 26 henkeä.

 

 

Kirkkopyhä Pyhtäällä 11.9.2022

Esko Nevamaan järjestämä kirkkopyhä pidettiin Pyhtäällä. Jumalanpalveluksen tekstin lukivat Matti Paananen ja Pekka Mänttäri. Jumalanpalveluksen jälkeen Matti Haapanen ja Johan Bardy laskivat kukkalaitteen Sankarimuistomerkille. Seurakunnan järjestämä kahvitilaisuus oli seurakuntatalolla. Puheenjohtajan puheeseen vastasi vieraiden puolesta Mikko Pesälä. Erityiskiitoksen tilaisuuden onnistumisesta saivat Kuorolaiset johtajinaan Pekka Ainali ja Erkki Kapiainen.

.

Retki Miehikkälän Salpalinjamuseoon 24.9.2022

Tero Tilli järjesti ohjelmallisen ja hyvin onnistunen retken Salpalinjamuseoon. Ohjelmaan kuului Salpaseminaari, jossa esitelmöivät VTT Pekka Niiranen, Varatuomari Markku Lemmetty ja FT Mirja Turunen. Retkeen kuului opastettu tutustuminen linnoituslaiteisiin ja ateriointi.

 

Muistotilaisuus Haminan Veteraanikivellä 16.10.2022

Muistotilaisuuden järjesti Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys ry. Perinneyhdistys järjestää tilaisuuden myös vastaisuudessa. Kiltalaisia oli mukana seuraamassa tilaisuutta.

 

Itsenäisyyspäivä 6.12.2022

Valtakunnallinen Itsenäisyyspäivän paraati järjestettiin Haminassa. Lippulinnassa olivat mukana Sotilaspoikien Perinneliiton ja oman Kiltamme liput. Kiltalaisia osallistui päivän juhlatilaisuuksiin.

 

Rajasuon muistohetki 23.12.2022

Muistohetki jouduttiin runsaan lumen vuoksi peruuttamaan. Lunta oli paljon ja tie oli auraamaton.

 

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Sotilaspoikien perinneliiton liittokokous pidettiin Turussa 18. - 19.8.2022 Puheen-johtajamme Matti Haapanen valittiin Perinneliiton hallitukseen jatkamaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Sairaustapauksen vuoksi Pentti Snygg valittiin nopealla puhelinkokouksella edustamaan kiltaamme liittokokouksessa.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta

  • Haminan Varuskunta

  • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry

  • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry

  • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin

  • Kumppanuustalo Hilma

  • Wanha Veteraani, rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus

 

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut jäsenistölle järjestöpalstailmoituksin lehdissä sekä sähköpostilla. Sotilaspoika-Soldatgossen lehdessä on ollut artikkeleja toiminnastamme. Kotisivuja käytetään tiedotuskanavana. Kotisivut ovat osoitteessa: www.e-ksotilaspojat.net

 

HUOMIONOSOITUKSET

Perinnepäivänä 31.07.2022 myönnettiin:

 

Sotilaspoikien Perinneliiton hopeinen ansiomitali

Ivakko Pekka Korjula Ari

Kapiainen Erkki Kytömäki Harri

 

Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.

 

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut tuloksellista työtään kiitettävästi. Toiminnalla on merkitystä killan julkisuuskuvalle taloudellisen tuloksen ohella.

 

HALLINTO

Killan hallitus

Toimintavuoden aikana ovat hallitukseen kuuluneet (henkilökohtaiset varamiehet suluissa):

Puheenjohtaja Matti Haapanen

Varapuheenjohtaja Risto Rahkonen (Matti Värri)

Sihteeri Pentti Snygg (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri Leif Häggblom (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja Harri Kytömäki (Pekka Konttinen)

Jäsen Esko Nevamaa (Pentti Järviö)

Jäsen Matti Paananen (Pekka Ivakko)

Jäsen Tuomo Pesari (Teuvo Kemppinen)

Jäsen Seppo Raanti (Jaakko Aho)

Jäsen Terttu Ravi (Jarmo Linturi)

Jäsen Tero Tilli (Jaakko Lappi)

Hallitus on kokoontunut vuonna 2022 seitsemän kertaa.

 

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

 

 

TOIMIKUNNAT

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg.

Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa.

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana.

Lippu-upseeri

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri.

 

TALOUS Kilta sai tilivuonna 2022 jäsenmaksuja 7.260 euroa ja tukimaksuja 661 euroa.

Markkinatoiminnan nettotuotto oli 1.344 euroa. Perinneliitolle Kilta tilitti

jäsenmaksuja 4.512 euroa. Killan nettotuloiksi jäi kaikkiaan 4.753 euroa, josta

maksettiin vuoden 2022 toimintamenot 6.174 euroa. Tilivuoden alijäämäksi

muodostui 1.421 euroa.

Killalle jäävät jäsenmaksut kattoivat killan toimintamenoista 2.748 euroa. Tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot olivat yhteensä 2.005 euroa. Ne ovat Killan taloudelle erittäin tärkeitä ja mahdollistavat nykymuotoisen toiminnan tämän hetkisessä laajuudessa.

 

JÄSENISTÖ Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

 

Carpen Eero, Espoo Leislahti Juhani, Hamina

Haapasalo Esko, Kotka Metsäranta Uolevi, Hamina

Halkola Jaakko, Kotka Pohju Esko, Kotka

Hellsten Pentti, Kotka Päivänen Antti, Hamina

Hippala Tapio, Kotka Qveflander Gert, Kotka

Jokinen Vilho, Hamina Raikkola Tapio, Hamina

Karjalainen Seppo, Kotka Suutari Kyösti, Kotka

Kiviharju Anssi, Kouvola Talsi Anni, Virolahti

Koivisto Paavo, Kotka Vihavainen Erkki, Kotka

Koskimies Raimo, Virolahti Vuorio Pertti, Lahti

Kähärä Pentti, Kotka Östman Per-Olof, Kotka

Lapinsara Herkko, Hamina

 

Toimintavuoden 2022 alussa jäseniä oli 388 + 2 (ulkomailla) ja vuoden päättyessä meitä oli 370. Tästä määrästä on varsinaisia sotilaspoikia 47 (syntymävuoteen perustuva luku). Vuoden aikana poistui joukostamme 39 jäsentä, joista kuolleina 23 ja eronneina 16. Uusia jäseniä liittyi 21. Jäseniä vuoden 2022 lopussa on 370 + 2 (ulkomailla olevat ).

 

LOPUKSI Kulunut vuosi on ollut kohtuullisen tapahtumarikas pakollisista ohjelmanmuutoksista ja kokoontumisrajoitusten seuraamuksista huolimatta. Järjestetyissä tilaisuuksissa on kuitenkin ollut hyvä henki ja hyvä osanotto. Poikkeusvuosien jälkeen olemme pääsemässä normaaliin toimintaan.

Vuosi 2023 on jo alkanut toivekkaasti.

Killan talous on hyvä.

 

Haminassa 05.02.2023

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Paananen
Lepikönkatu 1 as 8, 49400 Hamina
040 537 0098
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Kari Tuompo
Suosillantie 15, 49410 Poitsila
0440 120 261
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.